23, మార్చి 2011, బుధవారం

మీకు తెలుసా? చిరంజీవి అల్లుడి వ్యధ

మీకు తెలుసా..?


నాభార్యతో 
మాట్లాడే అవకాశం కల్పించండి
-HRCతో చిరంజీవి అల్లుడు భరధ్వాజ్‌
 దీనిభావమేమి తిరుమలేశా...!???

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి